Advokatsko društvo Đonko Od svog osnivanja do danas usmjereni smo da našim klijentima pružimo maksimalnu pravnu zaštitu. Više o nama Pravo. Tradicija. Advokatsko društvo Đonko ima dugogodišnju pravnu tradiciju uz brojne dobivene slučajeve. Naše djelatnosti

Naknada štete

Iako dio obligacionog prava, naknadu štete izdvajamo kao našu specijalnost. Radimo sve predmete naknade materijalne…

Saznajte više

Obligaciono pravo

Obrađujemo sve predmete instituta obligacionog prava, ugovorne i vanugovorne odnose, ispunjenje obaveza, isplata duga…

Saznajte više

Radno pravo

U okviru radnog prava vršimo zastupanje poslodavaca kao i zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa: nezakoniti otkazi ugovora o radu…

Saznajte više

Porodično i bračno pravo

Zastupamo klijente u ostvarivanju pravne zaštite iz porodičnog i bračnog prava: razvod braka, utvrđenje bračne stečevine, starateljstvo, izdržavanje…

Saznajte više

Privredno pravo

Vršimo osnivanje privrednih društava i pružamo pravnu pomoć u svim oblastima njihovog poslovanja. Zastupamo privredna društva u privrednim sporovima…

Saznajte više

Nasljedno pravo

Naše klijente zastupamo u vanparničnim i parničnim postupcima u vezi sa nasljeđivanjem, te također vršimo uslugu sastavljanja testamenta…

Saznajte više

Stvarno pravo

Obrađujemo predmete iz oblasti stvarnog prava: utvrđenje i uknjižba, smetanje posjeda, vlasničke tužbe, zakup i dr. Stvarno pravo je skup pravnih pravila…

Saznajte više

Upravno pravo

Zastupano klijente u upravnim postupcima pred svim nadležnim institucijama kao i u upravnim sporovima pred sudom pokrenutih osnovom takvih upravnih postupaka…

Saznajte više

Sastavljanje isprava

Nudimo sastavljanje isprava: svih vrsta ugovora, pravilnika, testamenata, izjava i dr. Obratite nam se sa detaljima isprave koja vam treba…

Saznajte više

Izvršni postupak

Pokrećeno izvršne postupke radi prinudnog izvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka i vjerodostojnih isprava. Izvršna isprava je osnov…

Saznajte više
Kontaktirajte nas!