Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
Bulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
advokatdonko@gmail.com

Izvršni postupak

Pokrećeno izvršne postupke radi prinudnog izvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka i vjerodostojnih isprava. Izvršna isprava je osnov na kome se zasniva potraživanje tražitelja izvršenja. To je kvalifikovana isprava u pisanoj formi koja sadrži materijalno-pravno ovlaštenje za određivanje i provođenje izvršnog postupka.