Djelatnosti

Djelatnosti

Bavimo se raznim poljima prava, iako je naš uži specijalitet naknada štete. Međutim, bavimo se i radnim pravom, privrednim pravom, nasljednim pravom, porodičnim pravom, i dr.

Naknada štete

Iako dio obligacionog prava, naknadu štete izdvajamo kao našu specijalnost. Radimo sve predmete naknade materijalne […]

Obligaciono pravo

Obrađujemo sve predmete instituta obligacionog prava, ugovorne i vanugovorne odnose, ispunjenje obaveza, isplata duga, i […]

Radno pravo

U okviru radnog prava vršimo zastupanje poslodavaca kao i zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog […]

Porodično i bračno pravo

Zastupamo klijente u ostvarivanju pravne zaštite iz porodičnog i bračnog prava: razvod braka, utvrđenje bračne […]

Privredno pravo

Vršimo osnivanje privrednih društava i pružamo pravnu pomoć u svim oblastima njihovog poslovanja. Zastupamo privredna […]

Nasljedno pravo

Naše klijente zastupamo u vanparničnim i parničnim postupcima u vezi sa nasljeđivanjem, te također vršimo […]

Stvarno pravo

Obrađujemo predmete iz oblasti stvarnog prava: utvrđenje i uknjižba, smetanje posjeda, vlasničke tužbe, zakup i […]

Upravno pravo

Zastupano klijente u upravnim postupcima pred svim nadležnim institucijama kao i u upravnim sporovima pred […]

Sastavljanje isprava

Nudimo sastavljanje isprava: svih vrsta ugovora, pravilnika, testamenata, izjava i dr.

Izvršni postupak

Pokrećeno izvršne postupke radi prinudnog izvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka i vjerodostojnih isprava.