Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
Bulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
advokatdonko@gmail.com

Radno pravo

U okviru radnog prava vršimo zastupanje poslodavaca kao i zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa: nezakoniti otkazi ugovora o radu, isplate i naknade plaća, doprinosa, utvrđivanje radnog statusa, i svih drugih instituta predviđenih Zakonom o radu i drugim propisima.

Sadržaj radnoga prava čine pravila kojima se, s jedne strane, ograničava sloboda i autonomija volje stranaka da samostalno ugovaraju uvjete rada, a, s druge strane, stvara se pravni okvir ugovornoga radnog odnosa koji će izražavati slobodu i autonomiju volje stranaka i omogućivati obavljanje rada. Radno pravo ne služi zastupanju, odnosno promicanju prava ili interesa samo jedne strane radnih odnosa, nego korištenjem elemenata i mehanizama javnoga i privatnoga prava nastoji uskladiti, odnosno pomiriti suprotstavljene interese radnika i poslodavaca, te podržati njihove uzajamne interese.