Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
Bulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
advokatdonko@gmail.com

Obligaciono pravo

Obrađujemo sve predmete instituta obligacionog prava, ugovorne i vanugovorne odnose, ispunjenje obaveza, isplata duga, i dr. Obligaciono pravo je grana pozitivnog prava, i čini ga skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

Ono predstavlja jedan dio građanskog prava koji je posvećen pravnom regulisanju prometa vrijednosti, za razliku od drugih djelova građanskog prava, koji se bave pravnim regulisanjem stečenih vrijednosti. Najvećim dijelom norme obligacionog prava posvećene su regulisanju ekvivalentne razmjene, ali one regulišu i prenos određene vrijednosti bez ikakve naknade (npr. poklon).