Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
Bulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
advokatdonko@gmail.com

Privredno pravo

Vršimo osnivanje privrednih društava i pružamo pravnu pomoć u svim oblastima njihovog poslovanja. Zastupamo privredna društva u privrednim sporovima te smo usmjereni da im pružimo pravnu sigurnost u ostvarivanju njihovih interesa. Trgovinu kao važnu privrednu djelatnost možemo definirati kao ukupnost svih oblika trgovačkih aktivnosti, od nabavke robe od proizvođača do njene isporuke konačnom potrošaču.

Zahvaljujući svom položaju između ponude i potražnje robe, te utičući na proizvođače i potrošače, trgovina igra ključnu ulogu u privredi svake zemlje. Trgovačko pravo utvrđuje osnove nastanka organizacija koja se bave trgovinom, kao i ponašanje subjekata u trgovačkim poslovima. Ovo pravo određuje osnove trgovine kao djelatnosti, kroz aktivnosti obrazovanja trgovaca i njihovog nastanka kao subjekata trgovine, utvrđivanja uvjeta rada trgovačkih subjekata i sl.