Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
Bulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
advokatdonko@gmail.com

Stvarno pravo

Obrađujemo predmete iz oblasti stvarnog prava: utvrđenje i uknjižba, smetanje posjeda, vlasničke tužbe, zakup i dr. Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog ekonomskog iskorištavanja stvari, tj. skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima povodom stvari.

To je ujedno definicija stvarnog prava u objektivnom smislu. U subjektivnom smislu, stvarno pravo su različita ovlaštenja glede stvari koja subjektima u stvarnopravnim odnosima priznaju norme objektivnog prava.