Kategorija

Djelatnosti

Izvršni postupak

Pokrećeno izvršne postupke radi prinudnog izvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka i vjerodostojnih isprava.

Sastavljanje isprava

Nudimo sastavljanje isprava: svih vrsta ugovora, pravilnika, testamenata, izjava i dr.

Upravno pravo

Zastupano klijente u upravnim postupcima pred svim nadležnim institucijama kao i u upravnim sporovima pred sudom pokrenutih osnovom takvih upravnih postupaka.

Stvarno pravo

Obrađujemo predmete iz oblasti stvarnog prava: utvrđenje i uknjižba, smetanje posjeda, vlasničke tužbe, zakup i dr.

Nasljedno pravo

Naše klijente zastupamo u vanparničnim i parničnim postupcima u vezi sa nasljeđivanjem, te također vršimo uslugu sastavljanja testamenta.

Privredno pravo

Vršimo osnivanje privrednih društava i pružamo pravnu pomoć u svim oblastima njihovog poslovanja. Zastupamo privredna društva u privrednim sporovima te smo usmjereni da im pružimo pravnu sigurnost u ostvarivanju njihovih interesa.

Porodično i bračno pravo

Zastupamo klijente u ostvarivanju pravne zaštite iz porodičnog i bračnog prava: razvod braka, utvrđenje bračne stečevine, starateljstvo, izdržavanje i dr.

Radno pravo

U okviru radnog prava vršimo zastupanje poslodavaca kao i zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa: nezakoniti otkazi ugovora o radu, isplate i naknade plaća, doprinosa, utvrđivanje radnog statusa, i svih drugih instituta predviđenih Zakonom o radu i drugim propisima.

Obligaciono pravo

Obrađujemo sve predmete instituta obligacionog prava, ugovorne i vanugovorne odnose, ispunjenje obaveza, isplata duga, i dr.

Naknada štete

Iako dio obligacionog prava, naknadu štete izdvajamo kao našu specijalnost. Radimo sve predmete naknade materijalne i nematerijalne iz svih vrsta štetnih događaja.